Hayatın Anlamı Nedir?

Eski zamanların birinde bir adam, hayatın anlamının ne olduğuna takmış   kafayı. Bulduğu hiçbir cevap ona yeterli gelmemiş ve başkalarına sormaya karar vermiş . Aldığı cevaplar ise ona yetmemiş. Yine de mutlaka bir cevabı olmalı diye ümidini yitirmemiş.
Her yeri dolaşıp herkese sormaya karar vermiş. Köy, kasaba, ülke dolaşmış durmuş , bu arada zamanda durmuyor tabii ki ,yıllar geçmiş .
Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuştuğu insanlar ona ; “ Şu karşı ki dağları görüyor musun? Orada çok yaşlı bir bilge yaşar! İstersen ona git belki o sana aradığın cevabı verebilir.” demişler.
Çok zorlu bir yolculuk sonunda Bilgenin yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri girmiş ve bilgeye Hayatın anlamının ne olduğunu sormuş. Bilge, “Sana bunun cevabını söylerim ama önce bir sınavdan geçmen gerekiyor” demiş.

Bilge bir çay kaşığı vermiş adamın eline ve içine de silme bir şekilde zeytinyağı doldurmuş. “Şimdi çık ve bahçede bir tur at tekrar buraya gel... Yalnız dikkat et kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin eğer bir damla eksilirse kaybedersin..”
Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp gelmiş. Bilge bakmış “Evet demiş kaşıkta yağ eksilmemiş, peki bahçe nasıldı?”
 

Adam şaşkın. Ama demiş “Ben kaşıktan başka bir yere bakmadım ki.”
“Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun kaşık yine elinde olacak ama bahçeyi inceleyip gel”  demiş Bilge...
 

Adam tekrar bahçeye çıkmış gördüğü güzellikler büyülemiş muhteşem bir bahçedeymiş ...
Geri geldiğinde bilge, adama “Bahçe nasıldı?” diye sormuş. Adam gördüğü güzellikler karşısında büyülendiğini anlatmış.
 

Bilge gülümsemiş “Ama kaşıkta hiç yağ kalmamış demiş ve eklemiş :
"Hayat senin bakışınla anlam kazanır ya sadece bir noktayı görürsün hayatın akıp gider sen farkına varmazsın. Yada görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında hayatı yaşarsın, akıp giden zamanın anlam kazanır ... "
 

"Hayatının anlamı senin bakışlarında gizlidir"
 

SWOT ANALİZİ
 

SWOT analizi incelenen kurumun, yeni ürün geliştirme sürecinin, bir durumun veya kişinin güçlü (Strenghts) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamakta kullanılan bir tekniktir.
SWOT Analizinde amacımız; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönlerimizden ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanlarımızın etkisini en aza indirecek anlamlı plan ve stratejiler geliştirmektir.
SWOT analizi, sadece güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlamakla kalmayıp zayıf olduğumuz ve gelecekte bizi bekleyen tehditleri de görmemize yardımcı olur.
 

Başka bir deyişle SWOT Analizi:
Çevresel faktörlerin incelenmesi ve
Fırsatların araştırılması
Tehditlerin anlaşılması
Kuvvetli yönlerinizin tespiti
Zayıf yönlerinizin itiraf edilmesini kapsayan bir yöntemdir.
 

SWOT Analizinin iş dünyasında genel olarak uygulandığı durumları şu şekilde sıralayabiliriz:
 

Yeni ürün tasarımında doğru ürünün tanımlanmasında
Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında
İş süreçlerinin geliştirmesinde
Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında
Bilgilerin yazılı değil, kişilerin belleklerinde olduğu durumların analizinde
 

Güçlü Yönlerin Saptanmasında
Üstün noktalarım nelerdir ?
Neleri iyi yapıyorum ?
Başkaları, güçlü yanlarım olarak neleri görmekteler ?

Zayıf Yönlerin Saptanmasında
Neleri kötü yapıyorum ?
Neleri iyileştirmeye gereksinimim var ?
Başkaları hangi konularda benden daha iyiler ?
Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarım var ?
 

Fırsatların Saptanmasında
Çevremde ne gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor, neler olup bitiyor ?
Önümde duran fırsatlar neler?
 

Fırsat yaratan kaynaklar
Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler
Hükümet politikalarındaki değişiklikler
Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler
Yerel olaylar
 

Tehditlerin Saptanmasında
Önümde ne gibi engeller var ?
Rakiplerim ne durumdalar ?
İş, ürün veya hizmet standartlarında bir değişim söz konusu mu ?
Değişen teknoloji her hangi bir şekilde beni tehdit ediyor mu ?
Finansal sorunlarım var mı, yoksa hangi durumlarda çıkabilir?

gibi genel soruları kendimize yöneltmeliyiz ve en önemlisi tamamen gerçekçi ve kendimize karşı dürüst olmalıyız.
 

Özet olarak SWOT analizi sonucunda:
Güçlü yönlerimizi fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanabiliriz.
Zayıf yönlerimizin farkına vararak onları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirebiliriz.
Çevremizdeki tehditleri güçlü yanlarımız ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürebiliriz.
 

Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir. - Earle Wilson