Tasarımda Yaratıcılık

İlham perisinin yollarını gözlemek sadece yazarlara, bestekarlara özel bir durum. Peki bu ilham perisi, endüstriyel tasarım yapan bizler için ne kadar önemli. Öyle bir tasarım olsun ki  yaratıcılıkta önde gitsin,  en önemlisi de başkalarını etkileyecek nitelikte bir tasarım yapalım. Bakan bir daha baksın…


Bizler “yoktan var etme yeteneği verilmiş özel insanlar” değiliz. Birkaç ay evvel beynin işleyişi ve suyun önemi konulu bir yazı yazmıştım. İşte bu aşamada Tarantino gibi filmi geriye sarıp beyne dönelim. Tasarımda yaptığımız şey sadece, beyin dediğimiz süngere emmesi için materyaller sunmak ve zamanı gelince süngeri sıkmaktır. Yaratıcılık dediğimiz olayın özeti budur.
 

Tasarım yaratıcılık ister. Tasarımda “ne için bu çalışmayı yapıyoruz” sorusu hareketlerimizi yönlendiren başlıca çıkış noktasıdır. Yapılan çalışmanın tasarım olabilmesi için işlevsellik yükümlülüğünü taşıması gerekir. Bir tasarımcı elde edeceği sonucu önceden saptamış olmayabilir. Duygu ve sezgileriyle yola çıkar.

 

Tasarımcıyı biraz da sanatçı olarak nitelendirirken şüphesiz her ikisinde de ortak özellik olan yaratıcılığı baz olarak ele alıyoruz. Yaratıcı insanların kendine özgü bir duyma ve keşfetme tarzları vardır. Bu, yerini hiçbir çalışma ve sabrın tutamayacağı bir özelliktir.


Eski materyallerin yeni bir şekilde düzenlenmesi ile yeni fikir veya nesnenin ortaya konduğu her faaliyet yaratıcı bir faaliyettir. Yeni yaratılan fikir veya nesne bir problemin çözümüne hizmet etmelidir.

 

Genel anlamda yaratıcılık, geçmişteki tecrübelerin bazı değişikliklerle yeniden düzenlenmesini sağlayan, bir problemin çözümüne hizmet eden, orijinal bir çalışmayla neticelenen yeni bir fikir veya nesnenin ortaya çıkarılma faaliyetidir.

Tasarım; yeni çözümleri veya fikirleri ortaya koyabilmek, bir materyali veya fikri yeniden geliştirebilmek farklılaştırabilmektir.
Yaratıcı tutum daima yapıcıdır. Akılcı cesaret, denemek ve sürekli aramak, tıpkı başarı gibi özendirilmelidir.

Hiçbir değerlendirmeye kesin bir sonuç olarak bakmamalıdır. Her değerlendirme bir ileri aşama için başlangıçtır. Değerlendirme, yaratıcılık için önce kişisel bir muhasebedir. Dürüsttür, açıktır.

Değerlendirme de yaratıcı bir eylemdir.

Yaratıcı eylemde kişiler önce yapmakta oldukları herhangi bir işi hoşlanarak yapmakla işe başlayabilirler. Ne yapılırsa yapılsın, onu gerçekten hakkıyla yapmaya çalışmak kişiye sınırsız bir mutluluk verecektir. İşler ters gittiği zaman hemen pes edip bırakmamak, ısrarcı olmak gerekir. Elbette tasarım sürecinde zorluklarla ve problemlerle karşılaşacağız.

Yeni yapılan tasarım bütünüyle kendi kanunlarını yaratır. Kendine has, kendine özgü orijinalliktedir. Her iyi tasarımın bir duruşu, anlattığı bir hikaye vardır. O ana kadar yaratılanlardan bazen daha iyi, bazen daha kötüdür. Ama daima yenidir.
 

İlham gelmesi için bekleyemezsiniz. Peşinden bir sopayla koşturmalısınız.

Jack LONDON